Hướng dẫn cài đặt wifi marketing trên Draytek

SmartWifi/WifiBiz hỗ trợ các thiết bị Draytek có những Model sau:

 • Vigor2133 Series

 • Vigor2912 Series

 • Vigor2925 Series

 • Vigor2926 Series

 • Vigor2952 Series

 • Vigor3220 Series

Lưu ý: Các thiết bị Vigor phải được upgrade lên firmware mới nhất hoặc loại firmware có hỗ trợ external captive portal.

Bước 1:

Chuẩn bị link login lấy từ trang admin.wifibiz.net

Tham khảo bài viết sau để biết cách tạo link login.

Bước 2:

Cài đặt thông số Radius Server trong thiết bị Draytek

 1. Vào Menu >> Applications >> RADIUS/TACACS+

 2. Chọn một index để sửa.

 3. Ở phần Profile Index + Check vào ô Enable this profile. + Primary Sever: điền 178.128.51.224 + Secret: Zi0HgArisaKoevwz + Authentication Port: 1812 + Nhấn OK để hoàn tất

Bước 3: Cài đặt hotspot

3.1 Thông số cơ bản

 • Vào Menu >> Hotsport Web Portal >> Profile Setup

 • Chọn một Index (ví dụ Index 1).

Profile Index

+ Tick chọn Enable this profile + Comments: Đặt tên hoặc ghi chú về profile, có thể đặt là WifiBiz + Portal Server – Portal Method: External Portal Server – Captive Portal URL: Điền link lấy ở bước 1, có dạng https://wifibiz.net/wifi/[NAS_ID_CUA_BAN] – Redirection URL: http://portal.draytek.com + Radius Server – Authentication Method: chọn Profile đã tạo ở Bước 2 + Click vào Save and Next để hoàn thành.

3.2 Cài đặt Whitelist.

Whitelist là danh sách các địa chỉ IP hoặc tên miền được phép truy cập khi chưa hoàn thành quá trình đăng nhập wifi.

SmartWifi/WifiBiz sử dụng các tên miền chính sau:

 • api.wifibiz.net

 • static.wifibiz.net

 • analytics.smartwifi.vn

 • *.wifibiz.net

 • *.smartwifi.vn

 • use.fontawesome.com

 • maxcdn.bootstrapcdn.com

 • fonts.googleapis.com

Nếu bạn có link dẫn tới trang web của bạn, hoặc sử dụng trang web của bạn làm trang đăng nhập, thì thêm cả doamain của bạn vào danh sách này.

3.3 Apply to LAN

 • Ở mục Web Portal Option + Expired Time After Activation: chọn session timeout + HTTPS Redirection: Check + Captive Portal Detection: Check

 • Ở mục Landing Page After Authentication bạn có thể trỏ tới trang web đích của bạn + Fixed URL: Điền địa chỉ web của bạn hoặc link Fanpage... + Force Landing Page Stay: check Enable for 10 second(s)

 • Ở mục Aplied Interface: Chọn Interface mà bạn muốn. Thông thường LAN1 dùng cho mạng nội bộ, văn phòng, bạn nên chọn và cài đặt LAN2 trở đi (với 1 vlan tương ứng).

 • Nhấn Finish để hoàn tất

Bấm Finish và hoàn thành. 🚀

Last updated