Khái niệm Wifi Marketing

Wifi Marketing là gì?

Trước đây, và đối với các nhà cung cấp Wifi Marketing khác, Wifi Marketing chính là mạng wifi hotspot sử dụng Captive Portal. Theo đó khi kết nối vào mạng wifi, người dùng phải truy cập một trang web đã cài đặt sẵn để xác thực trước khi truy cập internet. Các thông tin và các bước cần thiết sẽ được đăng tải trên trang web này nhằm mục đích marketing.

Do là trang web nên các thông tin như: hình ảnh, text, màu sắc, video... đều có thể sử dụng. Bên cạnh đó, các bước thực hiện xác thực đều có thể được tùy biến để yêu cầu người sử dụng thực hiện và cung cấp thông tin cần thiết.

Tuy nhiên đối với SmartWifi, thì hệ thống wifi marketing không chỉ là captive portal, mà Wifi Marketing được hiểu theo nghĩa rộng hơn, bao gồm tất cả các kịch bản xoay quanh việc cung cấp wifi miễn phí tại nơi sử dụng. Theo đó Wifi Marketing có thể là tổng hợp của các hình thức:

  • Captive Portal

  • Chatbot mạng xã hội

  • Mini Game

  • ...

Last updated