Hướng dẫn chỉnh sửa cách thức đăng nhập wifi

Bạn muốn thay đổi cách người dùng wifi tương tác với trang đăng nhập?

Chi tiết cách chỉnh sửa các bước đăng nhập Wi-Fi.

Wifibiz thiết kế các hình thức đăng nhập wifi theo các bước. Ví dụ:

  • Bước 1: Hỏi tên khách trong lần đầu tiên khách ghé thăm.

  • Bước 2: Hỏi số điện thoại của khách trong lần ghé thăm thứ hai (lần đăng nhập thứ hai)

  • Các lần đăng nhập tiếp theo: Không hỏi thông tin chỉ cần bấm nút kết nối nhanh.

Cách thiết kế này vừa giúp thu thập được thông tin khách hàng, vừa tạo sự tiện lợi cho khách.

Last updated